Allmän kurs

Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Vi studerar alla kärnämnen och mer därtill. Avslutad godkänd allmän kurs ger behörighet för högskolestudier. Nivågrupper i svenska, engelska och matematik.
Läs mer om kursen här