Allmän påbyggnadskurs – Psykologi och samhälle

Påbyggnadskursen Psykologi och samhälle är på gymnasienivå och vill öka dina kunskaper om människan – dels ur en psykologisk synvinkel, dels utifrån ett samhällsperspektiv. Kursen förbereder dig inför högskolestudier.

Läs mer om kursen