Allmän påbyggnadskurs – Samhälle med global historia

Påbyggnadskursen Samhälle med global historia ger dig större kunskaper om människans livsvillkor, tankar och idéer igår, idag, imorgon. Kursen ger dig också en stabil grund att stå på inför framtida högskolestudier.

Läs mer om kursen