Allmän temakurs

På Temakursen läser du kärnämnena/gymnasiegemensamma ämnena  svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia och religionskunskap. Sundbybergs Folkhögskola

Målet med kursen är att komplettera din utbildning på gymnasienivå och uppnå grundläggande behörighet för högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Läs mer om kursen