Barnomsorgskurs kurs med svenska som andraspråk

Barnomsorgskursen är en kurs på grundläggande nivå, för dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barnkunskap är huvudämnen.

Läs mer om kursen