Skriv bättre svenska – distans

Skriv bättre svenska är för dig som vill skriva bättre svenska för att kunna leva ditt liv som du vill. Du har lärt dig svenska som vuxen och vill förbättra dina kunskaper. Läs mer om kursen här: http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/vara-kurser/skriv-battre-svenska-distans

Urbant ekohushåll

Urbant ekohushåll i teori och praktik är kursen för dig som vill leva ett mer hållbart liv. Vi jobbar med odling utifrån permakultur och natural farming som grund. Och kombinerar tidigare kända kunskaper inom ekohushåll med nya rön för att på ett utvecklande sätt åter kunna ingå i naturens kretslopp. Du bör vara intresserad av att jobba med beteendeförändrande mönster i din vardag. Läs mer på http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/vara-kurser/urbant-ekohushall-i-teori-och-praktik

Serietecknarutbildning

Vad gör serier unikt i sitt berättande och varför behövs det som kulturuttryck? Serier är en spännande blandning av bild och text och har ännu inte stagnerat i någon form. Låt oss utveckla seriemediet tillsammans! Vår serietecknarutbildning är för dig som: Vill teckna serier. Vill utveckla din förmåga att uttrycka rörelser, känslor och stämningar genom tecknande. Är nyfiken på att lära dig mer om dramaturgi, seriemediets potential och makt- och normfrågor. Läs mer om utbildningen här:

Ledarskap för fritidssektorn

Skarpnäcks folkhögskola ger en ledarskapsutbildning för anställda inom fritidssektorn som sträcker sig över tre terminer. Utbildningen passar dig som vill utvecklas inom ditt yrkesområde men inte kan eller vill studera till fritidsledare på högskolenivå.   Utbildningen är för dig som: Arbetar inom sektorn men saknar för yrket avsedd utbildning Är nyfiken på vad teoretiska verktyg kan få för effekt på din erövrade yrkeserfarenhet Behöver ny inspiration i ditt arbete med att möta unga på deras fritid Vill öka din professionella medvetenhet såväl som din självkännedom Vill utforska hur du kan arbeta med makt- och normfrågor i ditt ledarskap och yrkesroll Läs mer på utbildningens sida: http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/vara-kurser/ledarskap-for-fritidssektorn

Individ – allmän temakurs

Temakursen vid Skarpnäcks folkhögskola är för dig som har läst ett år på gymnasium eller folkhögskola. Du bör ha runt 800 poäng godkända från gymnasiet samt ha behörighet i svenska 1 eller svenska A, alternativt svenska som andraspråk 1 eller A. I inriktning Individ jobbar vi mer med frågor som berör dig själv och människors social samspel. Vi tittar på ledarskap, psykologi, personlig utveckling och grupprocesser. Läs mer om kursen här

Allmän baskurs

Baskursen på Skarpnäcks folkhögskola är en behörighetsgivande kurs för dig som inte har läst så mycket på gymnasiet. Du kanske har 1 eller 2 kurser kvar som inte är godkända från grundskolan eller upp till några hundra poäng godkända från gymnasiet. Läs om kursen

Allmänna kurser – för dig som vill bli färdig med gymnasiet

Våra behörighetsgivande kurser ger dig chansen att få behörigheter motsvarande gymnasiebehörigheter. Hos oss finns dessa kurser på Allmänna linjen. På Allmänna linje kan du: komplettera dina gymnasiebetyg och få behörighet till högre studier utveckla dig själv och komma igång med studier igen få tillgång till en egen kvotgrupp när du söker till högskola och universitet Att studera på folkhögskola betyder att man studerar på heltid, att man läser alla ämnen som ingår i kursen oavsett om man har någon behörighet sen tidigare och att man ingår i en studiegrupp. På detta sätt skiljer vi oss från Komvux där du kan välja enstaka kurser. Läs mer om allmänna kurserna på Skarpnäcks folkhögskola

Omvärld – allmän temakurs

Temakursen vid Skarpnäcks folkhögskola är för dig som har läst ett år på gymnasium eller folkhögskola. Du bör ha runt 800 poäng godkända från gymnasiet samt ha behörighet i svenska 1 eller svenska A, alternativt svenska som andraspråk 1 eller A. Inom inriktning Omvärld jobbar vi med teman som blickar utåt världen. Vi lyfter in ämnen som hållbar utveckling, miljö, internationella frågor och hur vårt samhälle organiseras på olika plan. Läs mer om kursen här

Bättre svenska för invandrare

Kursen i Bättre svenska för invandrare är för dig som: vill prata bättre, skriva bättre och förstå bättre svenska för att kunna leva ditt liv som du vill vill samarbeta med andra i dina studier har studerat på SFI, D-nivå, eller har motsvarande kunskaper vill studera för att få behörighet i SAS grund eller SAS 1 Läs mer om kursen här

Fritidsledarutbildning

Vid Fritidsledarutbildningen på Skarpnäcks folkhögskola arbetar vi med att utbilda ledare som ska arbeta med människors fritid. De flesta som går ut vår utbildning jobbar med unga människor och deras förberedelse för ett vuxenliv, men utbildningen är generell och handlar om att leda grupper och stötta individer att växa och hitta mening och få upplevelser som de inte alltid hittar på egen hand. Vår fritidsledarutbildning är för dig som: • är intresserad av en ledarskapsutbildning • vill arbeta med fritid som en arena där upplevelser och utmaningar skapas • är nyfiken på personlig utveckling och ökad självkännedom, samtidigt som du får verktyg till att arbeta med att inspirera andra till utveckling på såväl individ- som gruppnivå Till kursens hemsida

Spanska och internationellt utvecklingssamarbete

Kursen spanska och internationellt utvecklingsarbete är för dig som: vill förbättra din nivå i spanska och lära dig grunderna i internationellt utvecklingssamarbete vill delta i ett internationellt utvecklingssamarbetesprojekt under utbildningen vill skaffa ett bra komplement till framtida studier i exempelvis statskunskap Kursen bedrivs i Barcelona i Spanien samt i Valparaiso i Chile. Läs mer om kursen här