Gatans Galleri

Har du funderat på att göra en skulptur på Drottninggatan, lämna hemliga meddelanden i matbutiken eller projicera poesi på betongväggar. Kanske har du idéer om hur samhället kan bli bättre, är nyfiken på samtidskonst och vill göra din röst hörd? Kursens klassrum är delat mellan vår ateljé i Skärholmen och de utrymmen vi äger gemensamt i staden så som torg, parker, bibliotek, museum. Läs mer om kursen

Allmän kurs

Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Vi studerar alla kärnämnen och mer därtill. Avslutad godkänd allmän kurs ger behörighet för högskolestudier. Nivågrupper i svenska, engelska och matematik. Läs mer om kursen här

Baskurs i Svenska som andra språk

Svenska som andra språk med träning i att läsa, skriva, lyssna – förstå och ställa frågor är det allra viktigaste i kursen. Kursen är på grundskolenivå. Deltagarnas språkkunskaper är ungefär på sfi C-nivå. Kursen kan vara ett alternativ till att studera sfi då folkhögskolans kurs är en heltidskurs. Läs mer om kursen här

Konstskolan Linnea

Konstskolan Linnea är en 3-årig eftergymnasial kompletterande utbildning för personer med intellektuellt funktionshinder – autismspektrumtillstånd. Skolan har 12 platser/läsår. Sökande ska ha rätt till LSS-insats. Läs mer här

Levande Verkstad

En 2-årig utbildning med individuell valbarhet. Ett första basår ger grundläggande kunskaper om bildspråkets möjligheter och uttrycksformer. Andra året väljer du; Levande Verkstads pedagog –  en bred yrkesutbildning för bildpedagogiskt arbete i olika grupper och sammanhang eller Levande Verkstad – Vidareverkstan – fördjupad teknik och material med Levande Verkstad som metod. Läs mer om kursen här

Lust att skapa

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din kreativitet i olika material. Du kanske har arbetat ett tag eller är arbetslös och vill känna på hur det är att studera igen eller så vill du ägna en period åt att utveckla dig själv och din kreativitet inför andra konstnärliga studier. Läs mer om kursen

Projektverkstan

Projektverkstan är en ettårig projektarbetarutbildning som ger dig möjligheten att förverkliga en idé, tanke eller dröm du brinner för och vill utveckla. Lektionstiden bygger på en kollektiv lärprocess där vi tar del av varandras erfarenheter. Din projektidé får stöd och feedback från andra deltagare, samtidigt som du får nya kunskaper inom projektarbete och tid att genomföra ditt projekt. Du har möjlighet att söka Projektverkstan som individ eller som grupp. Läs mer om kursen här