Allmän baskurs

Baskursen riktar sig till dig som behöver repetera dina kunskaper och förbereda dig för studier på gymnasienivå. Studierna är framförallt på grundskolenivå. Läs mer om kursen

Allmän fortsättningskurs

Fortsättningskursen vänder sig till dig som saknar fullständig gymnasiekompetens. Undervisningen bedrivs delvis som temastudier inom ett eller flera ämnen. Läs mer om kursen  

Allmän påbyggnadskurs – Psykologi och samhälle

Påbyggnadskursen Psykologi och samhälle är på gymnasienivå och vill öka dina kunskaper om människan – dels ur en psykologisk synvinkel, dels utifrån ett samhällsperspektiv. Kursen förbereder dig inför högskolestudier. Läs mer om kursen  

Allmän påbyggnadskurs – Samhälle med global historia

Påbyggnadskursen Samhälle med global historia ger dig större kunskaper om människans livsvillkor, tankar och idéer igår, idag, imorgon. Kursen ger dig också en stabil grund att stå på inför framtida högskolestudier. Läs mer om kursen

Allmän temakurs

På Temakursen läser du kärnämnena/gymnasiegemensamma ämnena  svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia och religionskunskap. Sundbybergs Folkhögskola Målet med kursen är att komplettera din utbildning på gymnasienivå och uppnå grundläggande behörighet för högskola, universitet eller yrkeshögskola. Läs mer om kursen

Barnomsorgskurs kurs med svenska som andraspråk

Barnomsorgskursen är en kurs på grundläggande nivå, för dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barnkunskap är huvudämnen. Läs mer om kursen

Dokumentärfilm

En terminskurs under  vårterminen  i dokumentärt arbete med film Läs mer om kursen

Filmlinje

Filmlinjen är en ettårig utbildning i filmskapande. Lär dig grunderna i: Manusskrivande -Regiövningar – Bildberättande – Filmanalys – Videofilmning – Digitalredigering. Läs mer om kursen

Mer svenska kurs med svenska som andraspråk

Kursen  är en kurs på grundläggande nivå för dig som vill studera mer svenska och ta ett steg ut i det svenska samhället eller studera vidare. Kursen är på grundskolenivå. Läs mer om kursen

Projekttermin

Kulturparaplyets terminskurs bygger på egna projektidéer inom film,  skrivande, sång, eller teater. Läs mer om kursen

Vårdbiträde med svenska som andraspråk

Kursen Vårdbiträde är på grundläggande nivå för dig som vill jobba inom omsorgssektorn. Inriktning mot personlig assistent, boendestödjare med flera.   Läs mer om kursen

Skrivarkurs för seniorer

Skrivarkursen vänder sig till dig som är senior (55+) och inte längre är upptagen av yrkesverksamhet. Självbiografiskt skrivande på prosa. En deltidskurs för dig som genom skrivandet vill reflektera över ditt liv och dina livsmönster och hitta nya möjligheter att skriva om dina minnen och erfarenheter. Läs mer om kursen

Skrivarlinje

Skrivarlinjen är en ettårig utbildning i skönlitterärt skrivande. Läs mer om kursen

Skriv- och Läskurs

Skriv- och Läskursen (SoL-kursen) är en ettårig kurs för dig som har svårigheter med att läsa och/eller skriva (dyslexi), kanske även svårigheter med matematiken och nu bestämt dig för att ta itu med detta. Läs mer om kursen

Sång- och Teaterlinje

Sång- och Teaterlinjen är en ettårig utbildning i musikteater vid Sundbybergs Folkhögskola För dig som brinner för att sjunga och spela teater. Under studieåret kommer du att tillägna dig grundläggande färdigheter inom sceniskt arbete med sång och skådespeleri. Läs mer om kursen