Upptäck Sverige kurs med svenska som andraspråk

En kurs på grundläggande nivå för dig som behöver träna på att tala svenska och vill öva på att läsa och skriva.

Läs mer om kursen