Dokumentärfilm

En terminskurs under  vårterminen  i dokumentärt arbete med film

Läs mer om kursen