Individ – allmän temakurs

Temakursen vid Skarpnäcks folkhögskola är för dig som har läst ett år på gymnasium eller folkhögskola.

Du bör ha runt 800 poäng godkända från gymnasiet samt ha behörighet i svenska 1 eller svenska A, alternativt svenska som andraspråk 1 eller A.

I inriktning Individ jobbar vi mer med frågor som berör dig själv och människors social samspel. Vi tittar på ledarskap, psykologi, personlig utveckling och grupprocesser.

Läs mer om kursen här