Konstskolan Linnea

Konstskolan Linnea är en 3-årig eftergymnasial kompletterande utbildning för personer med intellektuellt funktionshinder – autismspektrumtillstånd. Skolan har 12 platser/läsår. Sökande ska ha rätt till LSS-insats.

Läs mer här