Levande Verkstad

En 2-årig utbildning med individuell valbarhet. Ett första basår ger grundläggande kunskaper om bildspråkets möjligheter och uttrycksformer. Andra året väljer du; Levande Verkstads pedagog –  en bred yrkesutbildning för bildpedagogiskt arbete i olika grupper och sammanhang eller Levande Verkstad – Vidareverkstan – fördjupad teknik och material med Levande Verkstad som metod.

Läs mer om kursen här