Mer svenska kurs med svenska som andraspråk

Kursen  är en kurs på grundläggande nivå för dig som vill studera mer svenska och ta ett steg ut i det svenska samhället eller studera vidare. Kursen är på grundskolenivå.

Läs mer om kursen