Projekttermin

Kulturparaplyets terminskurs bygger på egna projektidéer inom film,  skrivande, sång, eller teater.

Läs mer om kursen