Södra Stockholms folkhögskola

Södra Stockholms folkhögskola är en mötesplats i storstaden.

Vi finns för människor som vill studera och utvecklas i en kreativ miljö. Vi erbjuder ny kunskap och erfarenhetsutbyte mellan människor. Våra studier leder till ökad förståelse av dig själv och andra, respekt för varandra och vilja till engagemang i samhällsfrågor. Vi utgår från en helhetssyn och tilltro till människans olika uttrycksmöjligheter, en viktig grund för solidaritet och demokrati. Kultur och kunskap är krafter som driver tankar framåt och utmanar våra normer och tabun. Att vara delaktig och medskapande i kulturella aktiviteter och kunskapsprocesser är en mänsklig rättighet.

Vårt kursutbud:

 • Allmän kurs (behörighetsgivande)
 • Baskurs i svenska som andra språk
 • Gatans galleri
 • Levande Verkstad
 • Lust att skapa
 • Projektverkstan
 • Konstskolan Linnea
 • Etableringskurs för nyanlända
 • Studiemotiverande folkhögskolekurs
 • Inspirationskurs Levande Verkstad i ateljé och på nätet
 • Levande Verkstads sommarkurs

 

Du hittar oss på www.sodrastockholm.se

 

Södra Stockholms folkhögskola - logga

Kontaktinfo

Tel: 08-465 06 650

E-post: info(at)sodrastockholm.se

Hemsida: www.sodrastockholm.se

Kontaktinfo

Tel: 08-465 06 650

E-post: info(at)sodrastockholm.se

Hemsida: www.sodrastockholm.se