Sundbybergs folkhögskola

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss.

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Sundbyberg ca 20 minuter från Stockholms centrum.
Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en mångkulturell, humanistisk och skapande inriktning. Alla årslånga kurser har tillvalsämnen med skapande inriktning. Tekniska resurser finns för deltagare med dyslexi.
Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.
Kurserna har tre olika inriktningar.
  • Behörighetsgivande/Allmän kurs vänder sig till vuxna som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.
  • Kurser med svenska som andraspråk, för dig som vill lära dig mer svenska.
  • Kulturparaplyets profilkurser med skapande inriktning inom film, musik, skrivande och teater.
Vi har också sommarkurser och olika uppdragsutbildningar.

Du hittar oss på www.sundbybergsfolkhogskola.se/

Sundbybergs folkhögskola - logga

Kontaktinfo

Tel: 08-445 39 00

E-post: info(at)sundbybergsfolkhogskola.se

Hemsida: www.sundbybergsfolkhogskola.se

Sundbybergs folkhögskola

Välkommen till våra

Öppna skoldagar

23-25 mars 2015 kl 10.00-14.20

Sundbybergs Folkhögskola är en mötesplats för människor från olika kulturer med olika erfarenheter och bakgrund. Erfarenhetsutbyte, ökad förståelse och respekt mellan människor är särskilt viktigt för oss.

Sundbybergs Folkhögskola ligger i Sundbyberg ca 20 minuter från Stockholms centrum.
Sundbybergs Folkhögskola har sina lokaler i ett äldre hus med folkhögskoleanda. Här finns ett stort skolbibliotek, en ljus ateljé för skapande aktiviteter, datasal och ett trevligt skolfik. Skolan har en mångkulturell, humanistisk och skapande inriktning. Alla årslånga kurser har tillvalsämnen med skapande inriktning. Tekniska resurser finns för deltagare med dyslexi.
Sundbybergs folkhögskola har ca 270 studerande.
Kurserna har tre olika inriktningar.
  • Behörighetsgivande/Allmän kurs vänder sig till vuxna som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning och är ett alternativ till komvux för att få grundläggande behörighet att söka vidare till högskola eller yrkeshögskola.
  • Kurser med svenska som andraspråk, för dig som vill lära dig mer svenska.
  • Kulturparaplyets profilkurser med skapande inriktning inom film, musik, skrivande och teater.
Vi har också sommarkurser och olika uppdragsutbildningar.

Du hittar oss på www.sundbybergsfolkhogskola.se/

Sundbybergs folkhögskola - logga

Kontaktinfo

Tel: 08-445 39 00

E-post: info(at)sundbybergsfolkhogskola.se

Hemsida: www.sundbybergsfolkhogskola.se