Baskurs i Svenska som andra språk

Svenska som andra språk med träning i att läsa, skriva, lyssna – förstå och ställa frågor är det allra viktigaste i kursen. Kursen är på grundskolenivå. Deltagarnas språkkunskaper är ungefär på sfi C-nivå. Kursen kan vara ett alternativ till att studera sfi då folkhögskolans kurs är en heltidskurs. Läs mer om kursen här