Individ – allmän temakurs

Temakursen vid Skarpnäcks folkhögskola är för dig som har läst ett år på gymnasium eller folkhögskola. Du bör ha runt 800 poäng godkända från gymnasiet samt ha behörighet i svenska 1 eller svenska A, alternativt svenska som andraspråk 1 eller A. I inriktning Individ jobbar vi mer med frågor som berör dig själv och människors social samspel. Vi tittar på ledarskap, psykologi, personlig utveckling och grupprocesser. Läs mer om kursen här

Allmän baskurs

Baskursen på Skarpnäcks folkhögskola är en behörighetsgivande kurs för dig som inte har läst så mycket på gymnasiet. Du kanske har 1 eller 2 kurser kvar som inte är godkända från grundskolan eller upp till några hundra poäng godkända från gymnasiet. Läs om kursen

Allmän baskurs

Baskursen riktar sig till dig som behöver repetera dina kunskaper och förbereda dig för studier på gymnasienivå. Studierna är framförallt på grundskolenivå. Läs mer om kursen

Allmän fortsättningskurs

Fortsättningskursen vänder sig till dig som saknar fullständig gymnasiekompetens. Undervisningen bedrivs delvis som temastudier inom ett eller flera ämnen. Läs mer om kursen  

Allmän kurs

Allmän kurs är folkhögskolans motsvarighet till gymnasieskolans treåriga program. Vi studerar alla kärnämnen och mer därtill. Avslutad godkänd allmän kurs ger behörighet för högskolestudier. Nivågrupper i svenska, engelska och matematik. Läs mer om kursen här

Allmänna kurser – för dig som vill bli färdig med gymnasiet

Våra behörighetsgivande kurser ger dig chansen att få behörigheter motsvarande gymnasiebehörigheter. Hos oss finns dessa kurser på Allmänna linjen. På Allmänna linje kan du: komplettera dina gymnasiebetyg och få behörighet till högre studier utveckla dig själv och komma igång med studier igen få tillgång till en egen kvotgrupp när du söker till högskola och universitet Att studera på folkhögskola betyder att man studerar på heltid, att man läser alla ämnen som ingår i kursen oavsett om man har någon behörighet sen tidigare och att man ingår i en studiegrupp. På detta sätt skiljer vi oss från Komvux där du kan välja enstaka kurser. Läs mer om allmänna kurserna på Skarpnäcks folkhögskola

Allmän påbyggnadskurs – Psykologi och samhälle

Påbyggnadskursen Psykologi och samhälle är på gymnasienivå och vill öka dina kunskaper om människan – dels ur en psykologisk synvinkel, dels utifrån ett samhällsperspektiv. Kursen förbereder dig inför högskolestudier. Läs mer om kursen  

Allmän påbyggnadskurs – Samhälle med global historia

Påbyggnadskursen Samhälle med global historia ger dig större kunskaper om människans livsvillkor, tankar och idéer igår, idag, imorgon. Kursen ger dig också en stabil grund att stå på inför framtida högskolestudier. Läs mer om kursen

Allmän temakurs

På Temakursen läser du kärnämnena/gymnasiegemensamma ämnena  svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia och religionskunskap. Sundbybergs Folkhögskola Målet med kursen är att komplettera din utbildning på gymnasienivå och uppnå grundläggande behörighet för högskola, universitet eller yrkeshögskola. Läs mer om kursen