Omvärld – allmän temakurs

Temakursen vid Skarpnäcks folkhögskola är för dig som har läst ett år på gymnasium eller folkhögskola. Du bör ha runt 800 poäng godkända från gymnasiet samt ha behörighet i svenska 1 eller svenska A, alternativt svenska som andraspråk 1 eller A. Inom inriktning Omvärld jobbar vi med teman som blickar utåt världen. Vi lyfter in ämnen som hållbar utveckling, miljö, internationella frågor och hur vårt samhälle organiseras på olika plan. Läs mer om kursen här

Levande Verkstad

En 2-årig utbildning med individuell valbarhet. Ett första basår ger grundläggande kunskaper om bildspråkets möjligheter och uttrycksformer. Andra året väljer du; Levande Verkstads pedagog –  en bred yrkesutbildning för bildpedagogiskt arbete i olika grupper och sammanhang eller Levande Verkstad – Vidareverkstan – fördjupad teknik och material med Levande Verkstad som metod. Läs mer om kursen här