Dokumentärfilm

En terminskurs under  vårterminen  i dokumentärt arbete med film Läs mer om kursen