Konstskolan Linnea

Konstskolan Linnea är en 3-årig eftergymnasial kompletterande utbildning för personer med intellektuellt funktionshinder – autismspektrumtillstånd. Skolan har 12 platser/läsår. Sökande ska ha rätt till LSS-insats. Läs mer här

Levande Verkstad

En 2-årig utbildning med individuell valbarhet. Ett första basår ger grundläggande kunskaper om bildspråkets möjligheter och uttrycksformer. Andra året väljer du; Levande Verkstads pedagog –  en bred yrkesutbildning för bildpedagogiskt arbete i olika grupper och sammanhang eller Levande Verkstad – Vidareverkstan – fördjupad teknik och material med Levande Verkstad som metod. Läs mer om kursen här

Lust att skapa

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla din kreativitet i olika material. Du kanske har arbetat ett tag eller är arbetslös och vill känna på hur det är att studera igen eller så vill du ägna en period åt att utveckla dig själv och din kreativitet inför andra konstnärliga studier. Läs mer om kursen