Urbant ekohushåll

Urbant ekohushåll i teori och praktik är kursen för dig som vill leva ett mer hållbart liv. Vi jobbar med odling utifrån permakultur och natural farming som grund. Och kombinerar tidigare kända kunskaper inom ekohushåll med nya rön för att på ett utvecklande sätt åter kunna ingå i naturens kretslopp. Du bör vara intresserad av att jobba med beteendeförändrande mönster i din vardag. Läs mer på http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/vara-kurser/urbant-ekohushall-i-teori-och-praktik