Sång- och Teaterlinje

Sång- och Teaterlinjen är en ettårig utbildning i musikteater vid Sundbybergs Folkhögskola För dig som brinner för att sjunga och spela teater. Under studieåret kommer du att tillägna dig grundläggande färdigheter inom sceniskt arbete med sång och skådespeleri. Läs mer om kursen