Skriv- och Läskurs

Skriv- och Läskursen (SoL-kursen) är en ettårig kurs för dig som har svårigheter med att läsa och/eller skriva (dyslexi), kanske även svårigheter med matematiken och nu bestämt dig för att ta itu med detta. Läs mer om kursen