Skriv bättre svenska – distans

Skriv bättre svenska är för dig som vill skriva bättre svenska för att kunna leva ditt liv som du vill. Du har lärt dig svenska som vuxen och vill förbättra dina kunskaper. Läs mer om kursen här: http://www.skarpnacksfolkhogskola.se/vara-kurser/skriv-battre-svenska-distans

Barnomsorgskurs kurs med svenska som andraspråk

Barnomsorgskursen är en kurs på grundläggande nivå, för dig som vill förbereda dig för arbete med barn och fortsatta studier. Svenska och barnkunskap är huvudämnen. Läs mer om kursen

Baskurs i Svenska som andra språk

Svenska som andra språk med träning i att läsa, skriva, lyssna – förstå och ställa frågor är det allra viktigaste i kursen. Kursen är på grundskolenivå. Deltagarnas språkkunskaper är ungefär på sfi C-nivå. Kursen kan vara ett alternativ till att studera sfi då folkhögskolans kurs är en heltidskurs. Läs mer om kursen här

Bättre svenska för invandrare

Kursen i Bättre svenska för invandrare är för dig som: vill prata bättre, skriva bättre och förstå bättre svenska för att kunna leva ditt liv som du vill vill samarbeta med andra i dina studier har studerat på SFI, D-nivå, eller har motsvarande kunskaper vill studera för att få behörighet i SAS grund eller SAS 1 Läs mer om kursen här

Mer svenska kurs med svenska som andraspråk

Kursen  är en kurs på grundläggande nivå för dig som vill studera mer svenska och ta ett steg ut i det svenska samhället eller studera vidare. Kursen är på grundskolenivå. Läs mer om kursen

Vårdbiträde med svenska som andraspråk

Kursen Vårdbiträde är på grundläggande nivå för dig som vill jobba inom omsorgssektorn. Inriktning mot personlig assistent, boendestödjare med flera.   Läs mer om kursen